Power of electric scooter

2020/09/27

Elektrikli skeytbord ənənəvi insan skeytborduna və elektrik enerjisi paketinə əsaslanan bir vasitədir. Hazırda elektrikli skeytbord ümumiyyətlə iki təkərli və ya tək təkərli sürücülüyə bölünür. Ən çox yayılmış ötürmə rejimləri hub motoru (hub) və kəmər sürücüsüdür. Əsas enerji mənbəyi lityum batareya paketidir.


The control mode of electric scooter is the same as that of traditional electric bicycle. It is easy to be learned by drivers. It is equipped with detachable and foldable seat. Compared with the traditional electric bicycle, it has the advantages of simple structure, small wheel, light and simple, and can save a lot of social resources. In recent years, the rapid development of lithium battery electric scooter has given birth to new demands and trends.